Betingelser:

Hos Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde modtages Dankort/visa-dankort, Visa, Visa Elektron og MasterCard.

§1 Medlemskab
Et medlemskab er en aftale indgået mellem medlemmet og Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  CVR: 30061705.
Et medlemskab er personligt, og må ikke benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan www.dalgasyoga.dk forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse, email, telefonnummer, bankkonto skal meddeles til www.dalgasyoga.dk

Dit medlemskab i Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab kan vi opsige dit medlemskab med umiddelbar virkning, uden nogen form for tilbagebetaling.
For at kunne identificere dig som medlem opbevares dine personoplysninger.
Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, email, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde på email: dalgasyoga.dk@gmail.com Du er som medlem ansvarlig for, at www.dalgasyoga.dk til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og emailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab hos Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglædes  gældende regler om persondata politik, og du accepterer at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. email. Læs om PERSONDATA POLITIK neden for

§2 Medlemsbetingelser
Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 30 dage. I tilfælde af ændring vil disse blive sat op i centeret og meddeles via mail.

§3 Varighed/Medlemskab
Ved PBS /DIBS-aftale er der tale om et løbende medlemskab, der fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte kontante medlemskaber.

§4 Opsigelse
Forudbetalt medlemskab kan ikke afbrydes i den aftalte periode.
Opsigelsesfrist for medlemskab er løbende måned + 1 måned. (Ved kampagner er opsigelsen løbende måned + 2 måneder.) Opsigelsen skal ske skriftligt til Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde eller på e-mail til
dalgasyoga.dk@gmail.com
Et Klippekort udløber automatisk når klippene er brugt eller når klippekortet udløber og skal derfor ikke opsiges.

§5 Prisændringer
Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet ved opslag i centeret og via e-mail (til de medlemmer, der har oplyst e-mail adresse) senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 Ledige pladser
Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.
Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time inden holdstart, via mail eller sms. Ved aflysning af morgenhold inden kl 08:00, meddeles dette senest kl. 23:00 aftenen inden.

§7 Tilmelding / Afmelding af hold / Venteliste
Du kan til- og afmelde hold via online-booking eller benytte vores smartphone-app Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  det er ikke muligt telefonisk.
Hvis du er forhindret i at møde til et hold, skal du afmelde dig senest 3 timer inden holdstart og 12 timer inden hold mellem 06:00-10:00.
Fremmøde til et tilmeldt hold skal meldes ved holdstart, hvor du selv er ansvarlig for at afkrydse dig på hold-instruktørens liste, sker dette ikke, regnes det som udeblivelse.
Hvis du ikke møder op til et hold, du har booket, vil du blive pålagt et gebyr (“bøde”) på 40 kr.
Beløbet bliver automatisk trukket på din PBS/DIBS-opkrævning.
Klippekortmedlemskaber bliver fratrukket ét klip fra klippekortet.
Ene-lektioner og workshops der er booket ind, kan ikke refunderes uanset årsagen, med mindre det aflyses fra Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde. Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde kan i tilfælde af sygdom, aflyse et hold, op til 1 time før holdstart, dette meddeles via mail og sms.
Tilmelder du dig et hold, hvor du er på venteliste, vil du modtage en sms senest 2 timer før holdstart, hvis du har fået plads på holdet. Mød derfor kun op til holdet hvis du har modtaget en sms.

§8 Værdigenstande
Værdigenstande skal medbringes i selve undervisningslokalet, i det Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde ikke garanterer for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 Ansvar
Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde er man selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i centeret. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

§10 Persondata Politik

Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  offentliggøre ikke billeder på hjemmeside eller på sociale medier uden skriftlig tilladelse.

§11 Sygdom
I tilfælde af sygdom er det muligt at sætte et medlemskab i bero i op til 2 måneder. Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  kan i denne forbindelse forlange at se en lægeerklæring. Udfærdigelsen af denne betales af medlemmet.

§12 Ferie / Bero
Et medlemsskab kan sættes i bero i max 4 sammenhængende uger i tilfælde af ferie. Dette skal meddeles via mail og skal godkendes af Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde dette gælder for EKSKLUSIV medlemsskab og ÅRSKORT medlemsskab. Dette gælder ikke for MÅNEDLIGT medlemsskab.


§13 Hold udbud Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.
Aflysning af hold jf. §6, (Såfremt der er under 5 tilmeldte til et hold, aflyses holdet, dette meddeles senest 1 time før og ved hold mellem kl 05.00 – 08.00 meddeles dette dagen før, senest kl. 23.00, via mail eller sms.)

§14 Fortrydelsesret
Ved køb over internettet har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage frafalder fortrydelsesretten ved startdatoen. Påbegyndes medlemsskabet bortfalder fortrydelsesretten.

§15 Kvittering
Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Som kunde er du selv ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§16 Kriterier for abonnementstræk
Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med PBS’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner via Internettet.

§17 Opdatering af kortdata
Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen og vælge ”Brugerprofil” – ”Autoriser betalingskort”. Ved kontakt til Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Kunden er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§18 Køb af Klippekort eller Fri-Yoga Abonnement via et Dealsite
Køb af værdibeviser via et dealsite er kun for nye medlemmer. Køber et eksisterende medlem en deal, er Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  i deres ret til at deaktivere det købte medlemskab eller klippekort, uden at refundere pengene.
Det er købers eget ansvar at henvende sig til Dealsitet for eventuel refundering.
Et Fri-Yoga Abonnement købt via et Dealsite, fortsætter automatisk, hvis dette ikke opsiges senest 7 dage efter at abonnementet er oprettet. Herefter gælder samme opsigelsesfrist som §4 Opsigelse.

PERSONDATAPOLITIK
Når du opretter et medlemskab hos Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde accepterer du, at Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde indsamler og behandler oplysninger om dig. Hos Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde indsamler og behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at administrere dit medlemskab, for at levere vores ydelser til dig, som for eksempel tilkøb af personlig træning eller relevante Workshops, data om træning så vi kan opdatere vores skema, data til brug af markedsføring, analyse og statistik. 

SIKKER OPBEVARING AF DINE DATA
Hos Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde opbevarer vi dine oplysninger fortroligt og sikkert.
Undervisere har kun adgang til de nødvendige oplysninger.
www.dalgasyog.dk anvender et eksternt booking og betalingssystem, der kan få adgang til dine oplysninger, hvis det er nødvendigt.

OPBEVARINGSPERIODE
Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  opbevarer oplysningerne om dig i op til 5 år efter dit medlemskab er ophørt. Herefter vil alle oplysninger blive slettet automatisk fra vores system.
Transaktionshistorik bibeholdes i henhold til Bogføringsloven.

DINE RETTIGHEDER
Når Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde registrerer oplysninger om dig, har du ret til at:
Få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig ved at sende en email til dalgasyoga.dk@gmail.com
Gøre indsigelse mod at indsamlingen og behandlingen af dine oplysninger finder sted.
Få oplysninger, der er vildledende eller urigtige, rettet eller slettet.
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over behandling fra Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde af dine oplysninger.

KONTAKT
Spørgsmål og henvendelser vedrørende Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde  behandling af dine oplysninger skal ske via email dalgasyoga.dk@gmail.com eller med post til Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde, Dalgas Blvd. 59, 2000 Frederiksberg.

Skulle vi foretage væsentlige ændringer i vores persondata politik, sendes dette ud på email og hænges op i alle Studios.

Dit samtykke er gældende for følgende domæner: www.dalgasyoga.dk og https://webshop.sport-solutions.dk/DalgasYoga/Med venlig hilsen
Dalgas Yoga, Vitalitet & Livsglæde 
Lukas
Tlf. 26220830
Web:
www.dalgasyoga.dk
Mail: 
dalgasyoga.dk@gmail.com